ห้องเรียน

ห้องเรียนสารสนเทศาสตร์


รายละเอียด

          เป็นวิชาใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม ข่าวสาร เป็นวิชาที่พัฒนามาจากหลายสาขาวิชาการ โดยเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดสารสนเทศ...............

 

ลิงค์ห้องเรียน

          คลิก >>