ติดต่อเรา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
email: husokku.info@gmail.com
โทรศัพท์ 043-202-383, 043-009-700 ต่อ 44888
โทรสาร 043-202-318