ข่าว

ด่วน ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562


 

ดาวน์โหลด PDF : คลิกที่นี่

 

 

รายละเอียด

          ด่วน ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน และการสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562