กิจกรรม
img

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มข. ร่วมชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว ปีที่ ๑๔

รายละเอียด
สาขาวิชา : สาขาวิชาภาษาไทย
img

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
สาขาวิชา : สาขาวิชาภาษาตะวันออก